myBenefits Alerts
אויב איר האט א האוזינג, עסנווארג, יוטיליטי, אדער הייצונג עמערדזשענסי, ביטע פארבינדט זיך מיט אייער לאקאלע דעפארטמענט פון סאושעל סערוויסעס זאפארט.

אויב איר האט א לעבנס-דראענדע אדער מעדיצינישע עמערדזשענסי, ביטע רופט 911.שווערע יוגנט איבערלעבענישן (אויך באוואוסט אלס ACEס) זענען סטרעספולע אדער טראומאטישע געשעענישן, אזויווי נאכלעסיגקייטן און/אדער געוואלדטאטן. ACEס זענען שטארק פארבינדן צו דעם ענטוויקלונג פונעם מח און א ברייטע אויסוואל פון געזונט פראבלעמען דורכאויס א מענטש׳ס לעבן. אויב איר אדער אייערס א נאנטער האט מיטגעמאכט ACEס, קענען זיין אוועילעבל סערוויסעס אין אייער קאמיוניטי. צו לערנען איבער נאך אינפארמאציע וועגן ACEס אדער צו געפינען סערוויסעס צו העלפן, ביטע באזוכט https://ocfs.ny.gov/programs/cwcs/aces.php Affordable Connectivity Program
Eligible New Yorkers are encouraged to apply for FCCs Affordable Connectivity Program, an extension of the Emergency Broadband Fund, that provides discounts up to $30/month toward internet service. Visit www.fcc.gov/acp for more information and to sign-up.
Low Income Household Water Assistance Program (LIHWAP)
The Low Income Household Water Assistance Program (LIHWAP) helps low income households pay the cost of drinking water and wastewater services. The program can assist households who have past due bills (arrears) for drinking water and/or wastewater services. LIHWAP can help prevent your drinking water and wastewater services from being shut off. For more information and how to apply please visit https://otda.ny.gov/programs/water-assistance/.


אום דעצעמבער 1, 2021 וועט ניו יארק סטעיט פארבעסערן די זיכערהייט באשיצונגען פון אונזערע וועבזייטלעך און עפּס. צוטריט צו רעגירונג וועבזייטלעך און עפּס וועלן פון יעצט ארבעטן נאר מיט מאדערנע און פארזיכערטע אינטערנעט בראַוזערס. אויב איר נוצט אן אלטע אינטערנעט בראַוזער, וועט איר דאס דארפן טוישן מיט א נייערע אינטערנעט בראַוזער בעפאר דעצעמבער 1. צו זיכער מאכן אז די פונדאסניי-פארזיכערטע וועבזייטלעך ארבעטן ווייטער מיט אייער בראַוזער, באזוכט

די פאלגנדע פאפולערע אינטערנעט בראַוזערס זענען צווישן די פילע וועלכע ארבעטן מיט די נייע פארזיכערונג פראטאקאל
Microsoft Internet Explorer 11 Microsoft Edge ווערסיע 12 און העכער
Google Chrome ווערסיע 30 און העכער Mozilla Firefox 27 און העכער
Opera 17 און העכער Apple Safari 7 און העכער

myBenefits

Tuesday May 30, 2023

צוריקקערנדע באנוצער Returning Users

געבט זיך איין פאר SNAP

געבט זיך איין פאר פאבליק הילף

גייט ווייטער מיטן אפליקאציע

טרעק אפליקאציע

ריסערטיפיי בענעפיטן

באריכט ענדערונגען

זעט קעיס איינצלהייטן

געבט אריין באשטעטיגונג דאקומענטן

נייע באנוצער New Users

myBenefits נוצט NY.gov, ניו יארק סטעיטס מיטגעטיילטע לאג-אין סערוויס. NY.gov געבט אייך צוטריט צו אנליין סערוויסעס פון מערערע ניו יארק סטעיט אגענטורן מיט בלויז איין יוזערניעם און פאסווארד. פאר מער אינפארמאציע, גייט צו: https://my.ny.gov/

EBT סומע EBT Balance

SNAP און קעש אקאונט

טראנסאקשאן היסטאריע

טוישט אייער PIN

רעפּאָרט-קאַרד פארלוירן אדער קאליע

בין איך בארעכטיגט? Pre Screening

SNAP

הילף פראגראמען

העלט אינשורענס

שטייער קרעדיטס