myBenefits Alerts
W SYTUACJI KRYZYSOWEJ ZWI¿ZANEJ Z POTRZEB¿ ZAKWATEROWANIA LUB UZYSKANIA ¿YWNO¿CI, DOST¿PU DO MEDIÓW LUB OGRZEWANIA NALE¿Y NATYCHMIAST SKONTAKTOWA¿ SI¿ Z LOKALNYM WYDZIA¿EM US¿UG SPO¿ECZNYCH.

IF YOU HAVE A LIFE THREATENING OR MEDICAL EMERGENCY, PLEASE CALL 911.


Notice of Proposed Class Action Settlement

A settlement has been reached in Stewart v. Roberts. As a result of the court order in Stewart v. Roberts, some individuals and households who would previously have been ineligible for Public Assistance (PA), due to ownership of a vehicle with a fair market value over a specified level may now be eligible due to their vehicles equity value. For more information, view Stewart Notice of Class Action Settlement for People Denied or Discontinued Public Assistance Because of a Vehicle or Aviso de acuerdo de conciliaci?n de demanda colectiva para las personas a quienes se les ha denegado o suspendido la asistencia p?blica por ser propietario de un veh?culo Antecedentes


myBenefits

poniedziałek grudnia 04, 2023

Powracający użytkownicy Returning Users

Ubiegaj się o HEAP

Ubiegaj się o SNAP

Złóż wniosek o pomoc publiczną

Kontynuacja wniosku

Śledź wniosek

Przedłuż uprawnienia do świadczeń

Zgłoś zmiany

Wyświetl szczegóły sprawy

Złóż dokumenty weryfikacyjne

Nowi użytkownicy New Users

myBenefits korzysta z NY.gov, wspólnej usługi logowania stanu Nowy Jork. NY.gov daje dostęp do usług internetowych wielu instytucji stanu Nowy Jork za pomocą jednej nazwy użytkownika i hasła. Więcej informacji można znaleźć na stronie go to my.ny.gov.

Saldo EBT EBT Balance

SNAP i rachunek gotówkowy

Historia operacji

Zmień swój kod PIN

Zgłoś utratę lub zniszczenie karty

Kwalifikuję się? Pre Screening

HEAP

SNAP

Program pomocy

Ubezpieczenie zdrowotne

Ulgi podatkowe