myBenefits Alerts
W SYTUACJI KRYZYSOWEJ ZWI¿ZANEJ Z POTRZEB¿ ZAKWATEROWANIA LUB UZYSKANIA ¿YWNO¿CI, DOST¿PU DO MEDIÓW LUB OGRZEWANIA NALE¿Y NATYCHMIAST SKONTAKTOWA¿ SI¿ Z LOKALNYM WYDZIA¿EM US¿UG SPO¿ECZNYCH.

IF YOU HAVE A LIFE THREATENING OR MEDICAL EMERGENCY, PLEASE CALL 911.WAŻNE!! Witryna myBenefits wkrótce będzie niedostępna z powodu konserwacji systemu. Upewnij się, że utworzyłeś konto i zapisz teraz swoją pracę. Po pomyślnym zapisaniu pracy możesz ją dokończyć później, gdy system znów będzie dostępny.


New York has switched EBT vendors. Your existing EBT card and PIN will still work. For more information on the new mobile app and new client portal, please go to OTDA website https://www.otda.ny.gov/.

myBenefits

wtorek maja 21, 2024

Powracający użytkownicy Returning Users

Ubiegaj się o SNAP

Złóż wniosek o pomoc publiczną

Kontynuacja wniosku

Śledź wniosek

Przedłuż uprawnienia do świadczeń

Zgłoś zmiany

Wyświetl szczegóły sprawy

Złóż dokumenty weryfikacyjne

Nowi użytkownicy New Users

myBenefits korzysta z NY.gov, wspólnej usługi logowania stanu Nowy Jork. NY.gov daje dostęp do usług internetowych wielu instytucji stanu Nowy Jork za pomocą jednej nazwy użytkownika i hasła. Więcej informacji można znaleźć na stronie go to my.ny.gov.

Saldo EBT EBT Balance

SNAP i rachunek gotówkowy

Historia operacji

Zmień swój kod PIN

Zgłoś utratę lub zniszczenie karty

Kwalifikuję się? Pre Screening

SNAP

Program pomocy

Ubezpieczenie zdrowotne

Ulgi podatkowe